ועד יישוב מבועים

ועד יישוב מבועים (09/02/2020 12:08)

למרחב הכפרי יש חשיבות היסטורית רבה בחיזוק ההתיישבות בארץ ישראל. כמו כן, נודעת לו חשיבות רבה, מכיוון שהיישובים הכפריים בישראל משתרעים על פני שטח של כ-%80 משטחה של המדינה ואוכלוסייתם מהווה כ-%8 מאוכלוסייתה. המבנה הייחודי של יישובי המועצות האזוריות, המתאפיין בשלטון דו-רובדי של מועצה אזורית וועד מקומי, מאפשר, בין היתר, השתתפות והשפעה גדולות יותר של נבחרי הציבור הן ברמה המקומית והן ברמה האזורית. בשנים האחרונות חלו ביישובים הכפריים שינויים חברתיים וכלכליים מפליגים, ובעקבותיהם חלו גם שינויים בחוק ובתקנות. עם זאת, הדמוקרטיה המקומית לא השתנתה: היישוב הכפרי מנהל את עצמו באמצעות נבחרי הציבור, המכהנים בתפקידים שונים בוועדי היישוב.

בבחירות האחרונות שהתקיימו אנו שמחים כי בחרתם בנו להנהיג ולהוביל את היישוב בחמשת השנים שלאחר מכן ואנו תקווה כי נעשה ככל יכולתינו על מנת שנצעד כולנו יחד לכיוון ולעתיד טוב יותר.