מזכירות יישוב מבועים

מזכירות הישוב (30/12/2019 09:21)
חנה

היישוב מתנהל באמצעות וועד מקומי אשר נבחר על ידי התושבים. בבחירות האחרונות לוועד נבחרו 7 חברי ועד אשר מנהלים את ענייני הוועד המקומי ואת האינטרסים של היישוב אל מול כלל הגופים ומול כלל האתגרים הקיימים. 

 

בנוסף לוועד המקומי מועסקת מנהלנית היישוב אשר אמונה על תפעולו השוטף של היישוב, טיפול בתקלות, תיאומים אל מול גורמי חוץ, מענה לפניות התושבים וריכוז כלל הנושאים הדורשים טיפול. מנהלנית היישוב בשנים האחרונות הינה הגב' חנה שחר אשר. 

 

וועד היישוב ומנהלנית היישוב מנהלים את ענייני המוועד המקומי ממזכירות הישוב הממוקמת בסמוך לאולם התרבות, במבמנה המזכירות מתקיימים ישיבות הוועד, קבלת קהל על ידי נציגי הוועד והמנהלנית ועוד.

 

יצירת קשר אל מול הוועד ניתן לבצע באמצעות  טל:  077-5624286  פל: 050-9930826 אימייל:  [email protected]