עדכון מהמועצה 16/9/2020

מזכירות הישוב (16/09/2020 13:25)

החל ממחר, יום חמישי, ועד ל 11.10- תושבת מערכת החינוך בכל הארץ, כולל במרחבים, למעט מסגרות החינוך המיוחד (שימשיכו לפעול לאורך כל התקופה, בהתאם למערכת). 

לא ייפעלו: פעוטונים, גני ילדים ובתי ספר. תהיה למידה מרחוק. 

ייפעלו כרגיל, כולל הסעות: מסגרות החינוך המיוחד. 
גן ״אשלים״, אשל הנשיא
כיתות לקויי למידה בבית ספר מבועים
ובית ספר לחינוך מיוחד ״רוטמן- מרחבים״ באשל הנשיא. 

הסעות יהיו גם לתלמידי החינוך המיוחד הלומדים מחוץ ליישובי המועצה.

נמשיך לעדכן

מטה המועצה האזורית מרחבים